Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Υπολογισμός Δημοτικών Τελών Καθαρισμού και Φωτισμού Ξενοδοχείων ύπνου, εποχικής λειτ
07-02-2013, 01:56 PM,
#1
Υπολογισμός Δημοτικών Τελών Καθαρισμού και Φωτισμού Ξενοδοχείων ύπνου, εποχικής λειτ
ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
2. « ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κο ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κα ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΠ.: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κο Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
2.1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κα Ο. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
2.2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑ. ΥΠΟΥΡΓ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κο ΑΝΔΡΕΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟ
3. ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
4. ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΠΟΞ
5. ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
6. ΜΜΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 3.1.2012 Α.Π. 1393

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Δημοτικών Τελών Καθαρισμού και Φωτισμού Ξενοδοχείων ύπνου, εποχικής λειτουργίας.

Σχετ.: Ν 25/75, Ν 429/76, Ν2903/77, Ν3345/05, Απόφαση 6743/93 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Εγκύκλιος 78/ΑΠ71251/19.12.07 Υπ. Εσωτερικών.Κύριε Υπουργέ,

΄Υστερα από διαμαρτυρίες μελών μας, που εντάθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν τελευταία και λόγω κρίσης και των συνακόλουθων επιβληθέντων (κι επικείμενων να επιβληθούν) «χαρατσιών», ότι οι υπεύθυνοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου (καθώς κι οι προκάτοχοί τους των τ. Καποδιστριακών Δήμων του νησιού μας), δεν εφαρμόζουν (και δεν εφήρμοζαν), ως οφείλουν (κι όφειλαν) πιστά και για όλους τη ν κείμενη Νομοθεσία ως τα παραπάνω σχετικά, για το υπ’ όψη θέμα.

Κύριε Υπουργέ,

Η ισχύουσα Νομοθεσία, υποχρεωτική / δεσμευτική για τους ΟΤΑ, προβλέπει (όπως γνωρίζετε) για τον υπολογισμό και καταβολή των Δημοτικών Τελών Καθαρισμού και Φωτισμού Ξενοδοχείων ύπνου, εποχικής λειτουργίας, ότι οι διατιθέμενοι προς ύπνο χώροι (δωμάτια), ως και οι βοηθητικοί τους (π.χ. αποθήκες, λινοθήκες, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, πλυντήρια, υπόγεια κ.ά.), υπολογίζονται με τον ισχύοντα για κατοικίες συντελεστή, οι δε λοιποί χώροι (αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εκδηλώσεων, εστίασης, ψυχαγωγίας κ.ά.), με τον αντίστοιχο συντελεστή καταστημάτων, αποκλειστικά και μόνο για το διάστημα λειτουργίας τους και πάντως όχι λιγότερο του 3μήνου.

Οι σχετικές διατάξεις είναι υποχρεωτικής ισχύος κι οποιαδήποτε αντίθετη Απόφαση ή Διοικητική Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου ή οργάνου του Δήμου, δεν παρέχει νόμιμο έρεισμα γι’ άρνηση εφαρμογής τους.

Καθορίζεται δηλαδή απ’ το Νομοθέτη «τρόπος» δίκαιης / αναλογικής κατανομής / αντιστοίχισης των οικονομικών βαρών, για τους υπόχρεους, «πρακτική» που ανταποκρίνεται απόλυτα στις Αρχές της Ανταποδοτικότητας και Αναλογικότητας με μια όμως ουσιώδη διαφορά: Ενώ για τους υπόχρεους προβλέπονται κυρώσεις, στην περίπτωση π.χ. ανακριβούς καταγραφής των χώρων ή γενικότερα παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται ανάλογη αντιμετώπιση για τους ΟΤΑ, που δεν την εφαρμόζουν, κόντρα σε πάγιο διαχρονικό αίτημα της ΄Ενωσής μας για εφαρμογή «ΡΗΤΡΑΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ» μεταξύ Δημοσίου, Αυτοδιοικητικού κι Ιδιωτικού Τομέα, στις υποχρεώσεις / δικαιώματα, οφειλές / πληρωμές τους κλπ.

Κατόπιν των προαναφερθέντων, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες παραπέρα ενέργειες, για την… πιστή τήρηση της νομιμότητας, από μέρους των ΟΤΑ, προκειμένου «να προστατευθούν» κι όχι μόνο, μονάδες, που αναίτια κι άδικα έχουν θιγεί / ζημιωθεί και μέχρι σήμερα δεν έχουν δικαιωθεί, παρά τις, από μέρους τους, σχετικές «ενέργειες / προσφυγές» αρμοδίως.

Κύριε υπουργέ,

Συγκεκριμένα ΖΗΤΟΥΜΕ:

Α) Υπολογισμό εφ’ εξής των υπ’ όψη τελών, σύμφωνα με τα ισχύοντα και
Β) Επιστροφή ή και συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, απ’ τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά την τελευταία 3ετία (2010,2011,2012)

Προσβλέποντας στις δικές σας άμεσες ενέργειες κι ενημέρωσή μας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ
Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | www.uti.gr | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication