Τουρισμός - Ενημέρωση - Αναβαθμίσεις - Forum - Ειδήσεις
Καταχώρηση περιοχών της Δωδεκανήσου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου - Printable Version

+- Τουρισμός - Ενημέρωση - Αναβαθμίσεις - Forum - Ειδήσεις (http://forum.uti.gr)
+-- Forum: Αναβαθμίσεις - Updates (http://forum.uti.gr/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Forum: www.uti-mikresagelies.gr (http://forum.uti.gr/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Thread: Καταχώρηση περιοχών της Δωδεκανήσου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου (/showthread.php?tid=43)Καταχώρηση περιοχών της Δωδεκανήσου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου - chiotellis - 30-11-2008

1. Μετατροπή και οργάνωση όλων των περιοχών κατά γεωγραφική περιφέρεια, για την γρηγορότερη ανεύρεση.

2. Οι περισσότερες περιοχές της Δωδεκανήσου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν ενταχθεί στο σύστημα των παρουσιάσεων και των μικρών αγγελιών.