Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Hotelstars Union" Το νέο σύστημα αξιολόγησης ξενοδοχείων.
07-02-2013, 02:02 PM,
#1
"Hotelstars Union" Το νέο σύστημα αξιολόγησης ξενοδοχείων.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: “Hotelstars Union”. Το νέο σύστημα αξιολόγησης ξενοδοχείων. Παρατηρητήριο Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης.

Στην υιοθέτηση νέου συστήματος αξιολόγησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών προχωρά το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Το Επιμελητήριο αποβλέποντας:
(α) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ξενοδοχίας,
(β) στον εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των ξενοδοχειακών προσφερόμενων υπηρεσιών και
(γ) στην καλυτέρευση της αναγνωρισιμότητας του ξενοδοχειακού προϊόντος από περισσότερους επισκέπτες – καταναλωτές, προχώρησε στη διερεύνηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος κατάταξης ξενοδοχείων “Hotel Stars Union” στην ελληνική ξενοδοχία.

Το σύστημα “Hotel Stars Union” εφαρμόζεται σε 13 χώρες και αφορά πάνω από 180 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από σημαντικές χώρες – αποστολής τουριστών για την Ελλάδα (Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Ολλανδία, κλπ.). Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ένταξη στο σύστημα, της Ισπανίας, Γαλλίας και Κύπρου, ώστε σύντομα στην εφαρμογή του και με την ένταξη βεβαίως της χώρας μας, το Hotel Stars Union θα αφορά 300 εκατ. καταναλωτές και πλέον των 100.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Η HOTREC, η Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής των κρατών-μελών της Ε.Ε. (Hotels, Restaurants & Cafés in Europe, HOTREC) – της οποίας το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ως επίσημος εκπρόσωπος της χώρας μας είναι μέλος από το 1980, ξεκίνησε κατ’ αρχάς το 1996 και στην συνέχεια επίσημα και θεσμικά το 2009, την προσπάθεια εφαρμογής ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης των ξενοδοχειακών Υπηρεσιών του HOTEL STARS UNION.
Σκοπός της πρωτοβουλίας του ΞΕΕ είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέσεων και εξυπηρετήσεων της ελληνικής ξενοδοχίας, βάσει του συστήματος “Hotel stars Union”: Δηλαδή αναγνωρίσιμο σύστημα από τον μέσο ευρωπαίο τουρίστα, ανταγωνιστικό με τις ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές μονάδες και φιλικό για τον Έλληνα ξενοδόχο.

Το εν λόγω σύστημα λειτουργεί ως το πλέον αξιόπιστο μέσο πληροφόρησης για τον ευρωπαίο τουρίστα και ως εργαλείο marketing και προώθησης των πωλήσεων για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Η πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος “Hotel Stars Union” σε ξενοδοχειακά καταλύματα κλασσικού τύπου ολοκληρώθηκε με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες του δείγματος θα μπορούσαν να συγκριθούν επάξια με τις ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές μονάδες που είναι ήδη ενταγμένες στο σύστημα, πληρώντας στις περισσότερες των περιπτώσεων τις προϋποθέσεις ένταξης τους σ’ αυτό. Υπογραμμίζεται ότι το ποσοστό συμβατότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του δείγματος με το ελάχιστο επίπεδο κριτηρίων ανά κατηγορία είναι αρκετά υψηλό και συγκεκριμένα κυμαίνεται από 78% έως 86%. Η διαπίστωση αυτή οφείλεται στις πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ελληνικά ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως: εξοπλισμός δωματίου, υπηρεσίες αναψυχής – ομορφιάς – ευεξίας, συνεδριακές παροχές, κλπ.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ αναφερόμενος στο νέο σύστημα αξιολόγησης ξενοδοχείων σημειώνει :
«Το Hotel Stars Union είναι ένα διεθνοποιημένο ποιοτικό σύστημα αξιολόγησης που πληροί και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θέτουν οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί, διαδικτυακοί και παραδοσιακοί χωρίς αμφισβητήσεις για τις αξιολογήσεις και τα στάνταρ που θέτει». Όπως τονίζει ο κ. Τσακίρης :
«Για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος η εφαρμογή του συστήματος Hotel Stars Union αποτελεί ένα σημαντικό βήμα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Ο διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλει πλέον να διεκδικήσουμε, ως τουριστική παραγωγός χώρα, την κατάταξη που αξίζει στη τουριστική μας βιομηχανία. Το Ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος ολοκληρώνει σύντομα τις συζητήσεις με το H.S.U. για την προσαρμογή κάποιων κριτηρίων στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του Ελληνικού Τουρισμού και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα θα πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει το 14ο μέλος του».

Παρατηρητήριο Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης
Το τελευταίο διάστημα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος γίνεται διαρκώς αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών τόσο από ξενοδόχους όσο και από πελάτες, που αφορούν σε παραπλανητική προβολή και διαφήμιση, καταλυμάτων και υπηρεσιών, στο διαδίκτυο.

Η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και της χρήσης του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει τη δυνατότητα σε ορισμένους επαγγελματίες και μη, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, να παραπλανούν τους καταναλωτές :

• είτε προβάλλοντας υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται σε αυτές που διαθέτουν τελικώς στο καταναλωτικό κοινό,
• είτε προβάλλοντας υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί ή αδειοδοτηθεί (π.χ. χρήση του όρου Hotel από μη αδειοδοτημένα καταλύματα ).

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και την προστασία του κλάδου της ξενοδοχίας αλλά και των καταναλωτών, ως όφειλε, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αποφάσισε τη σύσταση του Παρατηρητηρίου Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης (Π.Π.Δ.Δ.), με βασικό στόχο τον περιορισμό και ει δυνατόν την εξάλειψη των φαινομένων παραπλανητικής προβολής στο διαδίκτυο.

Το Π.Π.Δ.Δ. θα παρακολουθεί εσωτερικά και θα καταγράφει τα κρούσματα και τις πρακτικές που συνιστούν παραπλανητική διαδικτυακή προβολή και διαφήμιση, με τη συλλογή αναφορών από θιγόμενους επαγγελματίες ή πελάτες, οι οποίες θα υποβάλλονται μέσω ειδικής φόρμας διαθέσιμης στο website του Ξ.Ε.Ε.. Στη συνέχεια το Ξ.Ε.Ε., τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο, αναλαμβάνει αρχικά τη διακρίβωση της βασιμότητας κάθε υποβληθείσας αναφοράς και μετέπειτα την προώθηση των βάσιμων αναφορών στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες (π.χ. αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Τουρισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης κτλ.). Υπογραμμίζεται τέλος ότι από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου που άρχισε η λειτουργία του Παρατηρητηρίου, πιλοτικά, συγκεντρώθηκαν 27 αναφορές εκ των οποίων οι 14 έχουν ήδη διευθετηθεί και οι υπόλοιπες εξετάζονται.


Attached Files
.doc   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΕ_ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ_140113.doc (Size: 69.5 KB / Downloads: 76)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | www.uti.gr | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication